CMC



Karboksymetyloceluloza (CMC) jest produkowana od 50 lat przez naszą firmę pod nazwą „Mikro–Technik CMC“ . CMC jest wytwarzana głównie z drewna poprzez chemiczną modyfikacje naturalnych polimerów celulozy.
W przeciwieństwie do celulozy CMC jest rozpuszczalna w wodzie. Wszechstronne zastosowanie CMC można odnaleźć w produktach włókienniczych, papierniczych, klejach, ceramice i w przemyśle spożywczym, jak również w innych gałęziach przemysłu.
CMC jest solą sodową kwasu celulozo-glukonowego i jest również znana pod nazwa Na - CMC. Formalnie, CMC (patrz struktura po prawej) jest produkowana przez eteryfikacje celulozy ( patrz struktura po lewej) z kwasem glikolowym. W praktyce, celuloza jest aktywowana za pomocą wodorotlenku sodu i poddaje się reakcji z solą sodową kwasu chlorooctowego. Podczas tego procesu powstają, jako produkt uboczny, różnego rodzaju sole oraz woda. W zależności od wymogów czystości klienta sole są usuwane.

 

 

 

 

 



http://www.mikro-technik.com/pl/produkte/cmc/