Kontakt / Polityka prywatności
DE / EN / PL
1718866144

KontaktMikro-Technik GmbH & Co. KG

Industriestrasse 4

D-63927 Bürgstadt

Germany

 

Numer Telefonu

Centrala:

+ 49 (0) 9371 - 4005 92

j. polski:

+ 49 (0) 9371 - 4005 97

Fax:

+ 49 (0) 9371 - 4005 70

E-Mail:

info-de@mikro-technik.com

 

 

 

 

Formularz kontaktowy
 Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu.Polityka prywatnościZakres

 

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników tej strony internetowej zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych i ustawą o telemediach w sprawie rodzaju, zakresu i celu zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez operatora strony internetowej Mikro-Technik GmbH & Co KG.

Operator witryny bardzo poważnie traktuje twoją prywatność i traktuje twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodny z prawem.

Należy pamiętać, że transmisja danych w Internecie może być na ogół podatna na luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona przed dostępem nieznajomych nie jest możliwa.

 

Dane dostępowe

 

Operator strony lub dostawca strony zbiera dane o dostępie do strony i zapisuje je jako "pliki dziennika serwera". Rejestrowane są następujące dane:

· Odwiedzana strona internetowa

· Czas w momencie dostępu

· Ilość danych przesłanych w bajtach

· Źródło / odniesienie, z którego przybyłeś na stronę

· Używana przeglądarka

· Używany system operacyjny

· Używany adres IP

 

Zebrane dane służą wyłącznie celom statystycznym i ulepszeniu strony internetowej. Jednak operator strony zastrzega sobie prawo do retrospekcji sprawdzania logów serwera, jeśli konkretne dowody wskazują na niezgodne z prawem wykorzystanie.

 

Cookies (ciasteczka)

 

Jako operator tej witryny nie używamy żadnych plików cookie innych niż neutralne wartości zebrane przez Google Analytics (patrz podpunkt "Google Analytics"). Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu. Twoja przeglądarka uzyskuje dostęp do tych plików. Korzystanie z plików cookie zwiększa łatwość obsługi i bezpieczeństwo tej witryny.

 

Popularne przeglądarki oferują opcję nie zezwalania na pliki cookie. Uwaga: Nie ma gwarancji, że będziesz w stanie uzyskać dostęp do wszystkich funkcji tej strony internetowej bez ograniczeń, jeśli dokonasz odpowiednich ustawień.

 

Obsługa danych osobowych

 

Operator strony gromadzi, używa i przekazuje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone prawem lub jeśli wyrazisz zgodę na zbieranie danych.

 

Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje, które są wykorzystywane do identyfikacji Twojej osoby i które można powiązać z Tobą - takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

 

Obsługa danych kontaktowych

 

Jeśli skontaktujesz się z operatorem strony za pośrednictwem dostępnych opcji kontaktu, Twoje dane zostaną zapisane, aby można je było wykorzystać do przetworzenia i odpowiedzi na żądanie. Bez Twojej zgody dane te nie będą ujawniane stronom trzecim.

 

Komentarze i Wpisy

 

Na naszej stronie internetowej nie masz możliwości  pisania komentarzy i / lub wpisów.

 

Google Analytics

 

Ta strona korzysta z usługi „Google Analytics”, która jest oferowana przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043) aby analizować korzystanie witryny przez użytkowników. Usługa wykorzystuje pliki "cookies" - pliki tekstowe przechowywane na twoim urządzeniu. Informacje gromadzone przez pliki cookie są zwykle wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

 

Na tej stronie działa anonimizacja IP. Adres IP użytkowników jest skrócony w państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ta redukcja eliminuje odniesienie Twojich danych osobowych do adresu IP. W ramach umowy przetważania danych na zlecenie, którą zawarli operatorzy witryny z Google Inc. tworzy ona, za pomocą zebranych informacji, ewaluacje  użytkowania witryny i aktywności na stronie i dokonuje usług powiązanych z użytkowaniem internetu.

 

Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce. Nie ma gwarancji, że będzie można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji tej witryny bez ograniczeń, jeśli Twoja przeglądarka nie zezwala na pliki cookie.

 

Ponadto można użyć wtyczki przeglądarki, aby zapobiec przesyłaniu informacji gromadzonych przez pliki cookie (w tym adres IP) do Google Inc. i wykorzystywania przez Google Inc. Poniższy link prowadzi do odpowiedniej wtyczki:

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Alternatywnie, klikając ten link (XXXXXXWAŻNE! Wstaw link rezygnacjiXXXXXXXXX) uniemożliwiasz Google Analytics zbieranie danych o Tobie w tej witrynie. Klikając powyższy link, pobierasz "plik cookie rezygnacji". Twoja przeglądarka musi zezwalać na przechowywanie plików cookie. Jeśli regularnie usuwasz pliki cookie, będziesz musiał kliknąć ten link za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę.

 

Więcej informacji o korzystaniu z danych Google Inc.:

 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych

 

Ta strona nie korzysta z wtyczek mediów społecznościowych. Ponadto wyraźnie dystansujemy się od wszelkich działań tworzonych i obsługiwanych przez strony trzecie i niniejszym wykluczamy wszelką odpowiedzialność.

 

Subskrypcja newslettera

 

Operator strony nie oferuje biuletynu.

 

Prawa użytkownika: informacje, uprawnienia i usuwanie

 

Jako użytkownik otrzymasz na swój wniosek bezpłatne informacje o tym, które dane osobowe są przechowywane na Twój temat. Jeśli twoje zgłoszenie nie jest sprzeczne z prawnym obowiązkiem zatrzymywania danych (np. Retencja danych), masz prawo do poprawiania nieprawidłowych danych i blokowania lub usuwania swoich danych osobowych. Masz również prawo do złożenia skargi do nas w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych przez organ nadzorujący ochronę danych. Jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia danych władzom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym, spełnimy ten obowiązek.